Moravská univerzita Ing. Václav Jakubál

69002, Záporoží

(Klasická soukromá univerzita, hlavní budova,

místnost č. 606,

6. poschodí)

ul. Žukovského,70b

(063) 022-79-60

(066) 969-60-29

(viber, WhatsApp,

telegram, signal)

(098) 250-52-04

(jakubalv)@atlas.cz

(jakubalv)@ukr.net

Písemné překlady z/do jazyka českého.

1. Obsah textu - obsah textu se udává ve standartních stránkách - 1800 znaků, včetně mezer.

2. Rychlost vykonání překladu – zhotovit vysoce kvalitní překlad není jednoduché. Tlumočník musí nejen nalézt správná slova, ale i zachovat styl původního textu, brát v úvahu specifiku předložených listin. Kromě toho také musí znát a při překladu brát na zřetel kulturní odlišnosti zemí původního a cílového jazyka. Taková práce vyžaduje i odpovídající čas. Proto standartní norma pro překladatele stanoví 6 standartních stránek textu za jeden pracovní den.

3. Urgentní překlady – za urgentní překlad se považuje překlad textu, jenž přesahuje 6 standartních stránek za jeden pracovní den. Za urgentní překlad se platí příplatek.

4. Složitost překladu – původní texty jsou různé a jejich překlad může trvat různou dobu. Překlad standartní stránky standartního textu může trvat zhruba hodinu. Ovšem v některých případech překlad může trvat o něco déle, například v případě textu s velkým počtem odborných termínů, právního textu, špatně čitelného nebo nekvalitního textu, se složitým formátováním nebo při vkládání překladu do požadovaného formátu. V takových případech se platí příplatek.

Pokud originál obsahuje specifická slova, bude nutno kontaktovat zákazníka a požádat jej o upřesnění. Sestavíme individuální slovník našemu zákazníku a dále jej budeme používat při překladu jeho textů.

5. Překladatel – Překlady vykonává občan České republiky, dlouhodobě žijící na Ukrajině.

Tlumočení z/do českého jazyka.

1. Tlumočení obecných tématik – tlumočení, jež nevyžaduje od tlumočníka zvláštní přípravu. Doprovod delegací, schůzky s obchodními partnery - to jsou situace, při kterých Vám naši tlumočníci pomohou.

2.Tlumočení odborné tématiky – obchodní jednání, konference, tlumočení při soudních sporech...

3. Simultánní tlumočení.

Přijďte a přesvědčte se sami.