Moravská univerzita Ing. Václav Jakubál

69002, Záporoží

(Klasická soukromá univerzita, hlavní budova,

místnost č. 606,

6. poschodí)

ul. Žukovského,70b

(063) 022-79-60

(066) 969-60-29

(viber, WhatsApp,

telegram, signal)

(098) 250-52-04

(jakubalv)@atlas.cz

(jakubalv)@ukr.net

Kurzy českého jazyka v Záporoží.

Český jazyk je jedním z nejkrásnějších, malebných a libozvučných jazyků, je to jazyk, jenž udržuje staré tradice a obohacuje se novými aktuálními aspekty. Tvorba významných spisovatelů se světovými jmény, jako jsou Franc Kafka, Milan Kundera, Karel Čapek a jiní, byla přeložena do mnohých světových jazyků a vytvořila ve světovém podvědomí obrazy zajímavých postav, jejichž jména jsou spojena s mnohými městy České republiky a jejich obyvateli.

Program kurzů je orientován na rozvíjení návyků mluvení jak v podnikatelské sféře, tak i v obecné sféře českého jazyka, a také pomáhá studentům získat znalosti českého jazyka, nezbytné při jejich práci.

Na kurzy českého jazyka zveme všechny zájemce s jakoukoliv úrovní znalostí českého jazyka. Výuka probíhá ve skupinách i individuálně. Počínajíc z úrovně A1, vyučování probíhá pouze v českém jazyce.

Vyučování provádí rodilý mluvčí, občan České republiky, jenž dlouhodobě bydlí a pracuje na Ukrajině, diplomovaný vysokoškolský učitel, inženýr v oboru elektro, inženýr - programátor, ekonom
Ing. Václav Jakubál.

Návyky, jež získáte v průběhu studia českého jazyka:

o porozumění ústnímu českému jazyku;

o česká abeceda, návyky písemného vyjadřování;

o správná výslovnost, čtení a intonace, vlastní českému jazyku;

o gramatika českého jazyka;

o vyjadřování se na obecná a odborná témata.

Druhy vyučování:

o skupiny v počtu 3-5 studentů;

o individuální výuka.

Tyto kurzy jsou určeny všem zájemcům, kteří mají zájem naučit se český jazyk. V programu je také: studium autentické slovní zásoby, frazeologií, vžilých výrazů a také prohloubení efektivních návyků komunikace.

Kurz se ideálně hodí:

o absolventům středních škol, kteří chtějí pokračovat ve studiu na českých vysokých školách

o bakalářům, kteří chtějí pokračovat magistraturu v České republiky

o absolventům vysokých škol, kteří mají v plánu pokračovat v aspirantuře v České republice

o těm, kdo chce vycestovat do České republiky k trvalému pobytu

o lékařům (je možnost dalšího studia u našich partnerů v České republice včetně složení v průběhu studia praktických a teoretických zkoušek a pomoci při hledání práce)

Rozvrh vyučování: 2x týdně, vyučování trvá 80 minut.

Možnost pokračování ve studiu v České republice.

Český jazyk je složitý, ale krásný.