Moravská univerzita Ing. Václav Jakubál

69002, Záporoží

(Klasická soukromá univerzita, hlavní budova,

místnost č. 606,

6. poschodí)

ul. Žukovského,70b

(063) 022-79-60

(066) 969-60-29

(viber, WhatsApp,

telegram, signal)

(098) 250-52-04

(jakubalv)@atlas.cz

(jakubalv)@ukr.net

Studium v České republice

Po absolvování našich kurzů máte možnost prodloužit své studium na přípravných kurzech k přijímacím zkouškám na vysoké školy České republiky u našich partnerů v České republice, s dalším studiem na Vámi vybraných vysokých školách České republiky.

Na přípravných kurzech studenti budou dělat zkoušky z českého jazyka a připravovat se k přijímacím zkouškám na jimi vybrané vysoké školy České republiky.

Studenti mohou studovat na státních i soukromých vysokých školách České republiky.

Výuka v České republice

Do českých základních, středních a vysokých škol mohou být přijati studenti s cizím státnim příslušenstvím, pokud splní základní podmínky. Jednou z hlavních podmínek na většině škol je dobrá znalost českého jazyka.

Výuka na základní škole. Cizinci, kteří pravidelně chodí do základní školy, se uči zdarma, za stejných podmínek, jako i občané České republiky. Dítě školou povinné se může učit na základní škole po předložení dokladu, povolujícího jeho pobyt na území České republice.

Studium na střední škole. Jestliže student při přijímacích zkouškách prokáže, že je schopen studovat v českém jazyce, pak studuje zdarma. K přijetí ke studiu na střední škole je také nutno předložit doklad, povolující jeho pobyt na území České republice. Student, jenž získal základni vzdělání mimo území České republiky, předloží potvrzení o nostrifikaci dokladu o vzdělání, vydaného zahraniční školou, nebo rozhodnutí o platnosti zahraničního dokladu o vzdělání.

Dalším stupněm studia je studium na gymnáziích a středních odborných školách. Na gymnázium děti postupují po 9., 5. a 7. třídě, po úspěšně absolvovaných přijímacích zkouškách. Na gymnázia zpravidla postupují ti, kdo chtějí dále pokračovat ve studiu na vysokých školách. Studium na gymnáziu trvá 4, 6 nebo 8 let, podle toho, ze které třídy student přišel na gymnázium. Gymnázia mohou být státní nebo soukromá, a také se dělí podle specializace: humanitní, přírodovědecká a matematická. Uchazečů ke studiu na takových gymnáziích je hodně a projdou jen ti nejsilnější a nejschopnější. Studium končí maturitou.

Studium na vysokých školách. Cizí státní příslušníci se učí na vysokých školách České republiky za stejných podmínek, jako i občané České republiky v tom případě, že jsou schopni se učit v českém jazyce. Při splnění této podmínky nemusí, stejně jako i občané České republiky, platit za studium. Cizinci, kteří chtějí studovat na státní vysoké škole v České republice v cizím jazyce, musí platit za své studium z vlastních prostředků. Na soukromých vysokých školách všichni studenti platí za studium v souladu s platnými sazbami - stejné podmínky jsou pro občany České republiky i pro cizince. Ale je třeba se zmínit o tom, že cena studia na soukromých vysokých školách v České republice není vysoká.

Studenti, kteří nemohou financovat své studium a své životní potřeby z vlastních prostředků , mohou využít příslušný stipendiální program. Podmínkou ke přijetí na vysokou školu je mít ukončené úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání. Ke studiu na vysoké školy uměleckého zaměření mohou být také přijati uchazeči s odborným vzděláním, získaným na konzervatořích (konzervatoř je v České republice střední odbornou školou), ve výjimečných případech mohou být přijati studenti i bez úplného středního vzdělání. Přijímací zkoušky se konají v termínech, určených školou, a z předmětů, specifických pro zvolený obor. Po obdržení oznámení o přijetí na vysokou školu, student získává právo na registraci (zápis) a obdržení dokumentů, nutných ke studiu. Po registraci uchazeč se stává studentem, t.j. kromě práva učit se na vysoké škole dostává právo, například, na obdržení mezinárodní studentské karty ISIC a další výhody.

Píle růže přináší.