Moravská univerzita Ing. Václav Jakubál

69002, Záporoží

(Klasická soukromá univerzita, hlavní budova,

místnost č. 606,

6. poschodí)

ul. Žukovského,70b

(063) 022-79-60

(066) 969-60-29

(viber, WhatsApp,

telegram, signal)

(098) 250-52-04

(jakubalv)@atlas.cz

(jakubalv)@ukr.net

Naše mezinárodní vzdělávací středisko „Moravská univerzita“ působí na Ukrajině v oblasti výuky českého jazyka a úředních překladů od 1. 8. 2011.

- od roku 2014 spolupracujeme s českým vzdělávacím střediskem Association (ředitel Radim Knobloch) http://oca-praga.cz – pokračování ve studiu v ​​České republice, poznávací zájezdy, letní tábory v České republice ...

- od roku 2017 s Dněpropetrovským mezinárodním vzdělávacím centrem Eurostart (ředitelka Marina Stankevich) http://eurostart-center.com - v oblasti vzdělávání v České republice a zájezdů do České republiky ;

- od roku 2015 s českým klubem "Vltava", Charkov http://vltava.club, ředitel Vladimír Hybner.

Zúčastnili jsme se také obchodních misí pod záštitou Doněckého konzulátu, pomáhali jsme při řešení konzulárních otázek a soudních sporů v Záporoží.

Výuku a překlady vykonává český rodilý mluvčí Václav Jakubál, který na Ukrajině žije již dlouhou dobu.

Pro ty, kteří chtějí pokračovat ve studiu v České republice, poskytujeme spolu s našimi partnery ZDARMA konzultace, podporu a pomoc při vyřízení podkladů k podání žádosti o vízum !!!

 Během naší práce absolvovaly výuku desítky studentů, kteří dále pokračovali ve studiu na prestižních univerzitách v České republice, nebo vycestovali pracovat.

Překlady z/do češtiny.

Naše vzdělávací centrum vykonalo tisíce úředních překladů z/do češtiny, ukrajinštiny a ruštiny, které byly předloženy příslušným orgánům a organizacím jak v České republice, tak i na Ukrajině.

Vykonáváme překlady, potřebné k potvrzení českého původu (oddací listy, rodné listy, výpisy z rejstříků ...).

Také pomáháme při vyřízení podkladů k potvrzení českého původu, poskytujeme konzultace. Spolupracujeme v dané věci s českými organizacemi, zabývajícími se reemigrací v rámci vládního programu České republiky.

Na základě našich překladů se do České republiky přestěhovaly k trvalému pobytu desítky zdejších etnických Čechů.

Při předložení úředních překladů na Generální konzuláty České republiky v Kyjevě, Lvově a v Doněcku, stejně jako na Velvyslanectví České republiky v Kyjevě, překlady byly přijaty v 100,00% případů.

Dále překlady šly z Generálních konzulátů a Velvyslanectví na Ministerstvo vnitra a Ministerstvo zahraničních věcí, kde byly rovněž přijaty ve 100,00% případů. Překlady byly také úspěšně použity v 100,00% u příslušných soudů v České republice i na Ukrajině.

Na Ukrajině naše služby využívají např. státní zástupci, vyšetřovací orgány, celní a jiné orgány.

Zhotovujeme také úřední překlady dokumentů o vysokoškolském vzdělávání - naše překlady diplomů a jejich příloh jsou přijímány všemi vysokými školami v České republice, včetně Univerzity Karlovy v Praze (zejména lékařských diplomů).

100,00% předložených úředních překladů vysokoškolských diplomů bylo přijato vysokými školami po celé České republice, včetně Univerzity Karlovy, a úspěšně nostrifikováno.

Úřední překlady vykonává občan České republiky dlouhodobě žijící na Ukrajině, který 100% ovládá český, ruský a ukrajinský jazyk.

Pokud potřebujete kvalitní překlady z/do češtiny, ruštiny nebo ukrajinštiny, kontaktujte nás. 

Nabízíme vám kvalitní překladatelské služby za rozumnou cenu.  

Provádíme překlady do 4 pracovních dnů, pokud je to nutné - i rychleji. Vždy se snažíme vyjít vstříc našim zákazníkům. Zasílejte podklady včas (např. pošta ze západní Ukrajiny jde 2 dny). 

Překlady vykonáváme v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Ukrajiny.

Kvalitní překlady jsou pro nás standardem. Zaručujeme vám, že při našich překladech zapomenete na problémy s hledáním kvalitních překladatelů a budete mít příležitost zaměřit se na své podnikání.

Věříme v dlouhodobou spolupráci.

Státní orgány a organizace, se kterými spolupracujeme:

Honorární konzulát České republiky v Dněpru,

Obchodní a průmyslová komora (Záporoží).

Nejlepší reklamou je spokojený zákazník.

Potvrzení generálního konzula České republiky o tom, že Ing. Václav Jakubál tlumočil při soudních řízeních a spolupracoval při řešení konzulárních případů v Záporoží.(kliknutím otevřete vybraný dokument)
Potvrzení o zápisu do rejstříku úředních tlumočníků Státní migrační služby Ukrajiny (analog českého rejstříku soudních tlumočníků).
Potvrzení o tom, že soukromý podnikatel Ing. Václav Jakubál je členem Záporožské Obchodní a průmyslové komory a Obchodni a průmyslové komory Ukrajiny.
Čestné uznání, vydané ministrem školství Ukrajiny za vysokou úroveň vzdělávání.
Osvědčení o absolvování certifikované zkoušky z češtiny pro cizince studentky Ing. Václava Jakubála, úroveň B1.
Příloha k osvědčení o absolvování certifikované zkoušky z češtiny pro cizince studentky Ing. Václava Jakubála, úroveň B1.