Ing. Václav Jakubál

69002, Záporoží

(Klasická soukromá univerzita, hlavní budova,

místnost č. 606,

6. poschodí)

ul. Žukovského,70b

(+38) 063-022-79-60

(+38) 066-969-60-29

(+38) 098-250-52-04

jakubalv@atlas.cz

jakubalv@ukr.net

Naše firma pracuje na Ukrajině v oblasti tlumočení a úředních překladů od 01.08.2011. Za tu dobu jsme vykonali několik tisíc úředních překladů jak do jazyka českého, tak i ruského a ukrajinského, jež byly podány k příslušným správním i soudním orgánům České republiky i Ukrajiny.

Při podání úředních překladů na Generální konzuláty České republiky ve Lvově, Doněcku (nyní bohužel uzavřeném) a v Kyjevě a také na Velvyslanectví České republiky v Kyjevě tyto překlady byly přijaty v 100,00% případů.

Dále úřední překlady směřovaly z Generálních konzulátů a Velvyslanectví na Ministerstvo vnitra České republiky a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, kde také byly přijaty v 100,00% případů. Překlady také byly v 100,00% úspěšně použity u příslušných soudů v České republice.

Také vykonáváme úřední překlady dokladů o vysokoškolském vzdělání - naše překlady diplomů a příloh k nim přijímají všechny vysoké školy v České republice, včetně Karlovy univerzity v Praze (zejména diplomy lékařů).

100,00% podaných úředních překladů dokladů o vysokoškolském vzdělání bylo přijato vysokými školami po celé České republice, včetně Karlovy univerzity v Praze, a úspěšně nostrifikováno.

Úřední překlady jsou zhotoveny občanem České republiky, dlouhodobě žijícím na Ukrajině, jenž 100% ovládá český, ruský a ukrajinský jazyk.

Pokud potřebujete pořídit kvalitní překlady z/do českého, ruského nebo ukrajinského jazyka, obraťte se na nás.

• Nabízíme Vám překladatelské služby vysoké kvality za rozumnou cenu.

• Překlady zhotovujeme v průběhu 4 pracovních dnů, v případě potřeby i rychleji. Vždy se snažíme vyjít vstříc našim zákazníkům. Ovšem musíte počítat například s tím, že pošta dopraví ke mně Vaše dokumenty nejdříve příští den (v případě západní Ukrajiny - v průběhu dvou dní), proto dokumenty k překladu zasílejte včas.

Překlady listin vykonáváme v souladu s platnou legislativou Ukrajiny i České republiky.

Kvalitní překlady jsou pro nás standardem. Zaručujeme Vám, že s našimi překlady zapomenete na problémy se sháněním kvalitních tlumočníků a budete mít možnost se soustředit na Vašem podnikání. Věříme v naši dlouhodobou spolupráci.

Státní orgány a organizace, se kterými spolupracujeme:

Honorární konzulát ČR v Dnipro,

Obchodní a průmyslová komora (Záporoží).

Nejlepší reklamou je spokojený zákazník.

Potvrzení generálního konzula České republiky o tom, že Ing. Václav Jakubál tlumočil při soudních řízeních a spolupracoval při řešení konzulárních případů v Záporoží.(Klepnutím otevřete vybraný dokument)
Potvrzení o tom, že soukromý podnikatel Ing. Václav Jakubál je členem Záporožské Obchodní a průmyslové komory a Obchodni a průmyslové komory Ukrajiny.
Čestné uznání, vydané ministrem školství Ukrajiny za vysokou úroveň vzdělávání.
Osvědčení o absolvování certifikované zkoušky z češtiny pro cizince studentky Ing. Václava Jakubála, úroveň B1.
Příloha k osvědčení o absolvování certifikované zkoušky z češtiny pro cizince studentky Ing. Václava Jakubála, úroveň B1.
Potvrzení o zápisu do rejstříku úředních tlumočníků Státní migrační služby Ukrajiny (analog českého rejstříku soudních tlumočníků).